Logo SN100DP

roll over english menu, please move your mouse over menu
.
MAIN PATRONAGE
CMM
.
.
COORGANIZER:
PZK
Klub SP2ZIE Szkuner
.
OTHERS PARTNERS:
Akademi Morska w Gdyni
Gdynia Moje Miasto

Wiadomości | News

28-02-2010
Sprawa kart QSL SN100DP

Krótkofalowcy nie będący członkami PZK (a jest ich trochę), którzy zaliczyli łączność z stacją okolicznościową SN100DP w dniach od 8 do 11 października 2009 roku, a chcą otrzymać kartę QSL potwierdzającą tą łączność proszeni są o przesłanie do QSL Managera SQ2RH drogą pocztową zwrotnej koperty wraz z opłatą pocztową.
Pierwsza partia kart SN100DP zostanie przekazana do naszego biura QSL w nadchodzącym tygodniu.

73, Roman SQ2RH


16-10-2009
SN100DP w statystykach.

Zakończyliśmy naszą, czterodniową aktywność jako SN100DP z pokładu 100 letniej fregaty Daru Pomorza w Gdyni.
Zrobiliśmy 1714 łączności, połączyliśmy się z 58 krajami na 6 kontynentach. Więcej szczegółów i statystyki na naszej stronie WWW "On-line log".
Dziękujemy wszystkim za udział i łączności z SN100DP, dziękujemy za miłe chwile spędzone przy radiu i dobre słowa o SN100DP.
Do usłyszenia na falach amatorskiego radia. Vy 73 de Roman SQ2RH i za cały team SN100DP.

The SN100DP in statistics.

We finished our four days activity as SN100DP from the deck of 100 years old tall ship Dar Pomorza in Gdynia.
We made 1714 QSQs, connecting to 58 countries on 6 continents. More details and statistics on our "On-line log" webpage.
Thank you for your participation and QSOs with SN100DP, thank you for a very nice time spent with radio and for good words about SN100DP activity. Hear you on the bands. Vy 73 de Roman SQ2RH and the whole SN100DP team.


13-10-2009
SN100DP to już historia.

W dniu 11-10-2009 w późnych godzinach wieczornych zakończyliśmy czterodniową okolicznościową aktywność eterową jako SN100DP związaną z obchodami setnych urodzin Daru Pomorza, trzy masztowej białej fregaty, obecnie jako muzeum w Gdyni.
Prawdopodobnie razem zrobiliśmy ok. 1500-1600 łączności z całym światem, nie można tego jeszcze potwierdzić, gdyż nie otrzymałem wszystkich logów. Za kilka dni zostaną podane oficjalne wyniki. Proszę nas jeszcze odwiedzać.

The SN100DP is history now.

On October 11th, 2009 in the late evening we finished our four days special event activity as SN100DP associated with the celebration of one hundredth birthday of Dar Pomorza, three masts White Frigate, now acts as museum in Gdynia.
Probably, we made around 1500-1600 QSOs with the whole world, but this is not confirm yet, I still wait for a few logs. Soon will be given the official results, so please visit us.


11-10-2009
Ostatni dzień aktywności SN100DP

Dzisiaj jest już ostatni dzień naszej aktywności jako SN100DP z pokładu Daru Pomorza, pracujemy na pasmach 80/40/20m oraz na WARC'owskich jeśli warunki techniczen na to pozwolą. Na stacji pracowali również Jarosław SQ2JSN, Arkadiusz SQ2NIE i Piotr SP2AYC z klubu SP2PZH.

The last day of our activity.

Today is the last day of our activity as SN100DP from the deck of The Tall Ship Dar Pomorza, noe museum.
We are on air on 80/40/20m and if possible WARC too. Additionally SN100DP was visited by group of operators from SP2PZH club from Gdańsk (Jarosław SQ2JSN, Arkadiusz SQ2NIE and Piotr SP2AYC).


10-10-2009
Trzeci dzień aktywności SN100DP

Dzisiaj na stacji SN100DP pojawił się i pracował op. Piotr SP2AYC z klubu SP2PZH.

The therd day of our activity.

Today Piotr SP2AYC from SP2PZH club visited and worked on SN100DP.


09-10-2009
Drugi dzień aktywności SN100DP

Dzisiaj na stacji SN100DP pojawili się i pracowali nasi koledzy i zaproszeni operatorzy: Matt SP2IST, Bob SP2EBG z klubu SP2YWL oraz Stanisław SP2WGB nasz lokalny ekspert od Yaesu.

The second day of our activity.

Today, our colleagues and invited operators Matt SP2IST and Bob SP2EBG from SP2YWL Club visited and worked on SN100DP station and Stan SP2WGB our local YAESU expert.


08-10-2009
Inauguracja stacji okolicznościowej SN100DP

Dzisiaj od rana wspólnie z Darkiem SP2MGR skorygowaliśmy naszą antenę na pasmo 40m oraz zamontowaliśmy antenę (dipol pionowy) na pasmo 20m. O godzinie 09:57 UTC zapisaliśmy pierwszą łączność do naszego logu jako SN100DP.
Oprócz mnie na stacji pracowali dzisiaj jeszcze Darek SP2HQY, Krystian SQ2KL, Rafał SQ2IHP oraz Krzysztof SP2UUU.

Inauguration of the SN100DP.

Today, in the morning together with Darek SP2MGR we have adjusted our antenna on 40m and installed new wire antenna (vertical dipole) on 20m. At 09:57 UTC we saved the first QSO in our log as SN100DP.
Today's operators were: Roman SQ2RH, Darek SP2HQY, Krystian SQ2KL, Rafa SQ2IHP and Krzysztof SP2UUU.


06-10-2009
Instalacja anten i sprzętu radiowego na pokładzie Daru Pomorza.

W dniu 06-10-2009, team w składzie Daniel SQ4AFR/2, Maciej SP2GPU, Darek SP2MGR, Roman SQ2RH oraz bosman zainstalowali nasze dwie z trzech anten drutowych. Dipol na pasmo 80m jako Inverted-Vee na wysokości ok. 35m oraz drugi dipol na pasmo 40m na wysokości ok. 15m. Jutro planujemy jeszcze zainstalować pionowy dipol na pasmo 20m. W sekcji photos kilka zdjęć z tej akcji.

Antennas and rigs installation on the deck of Dar Pomorza.

On 06-10-2009, team composed of Daniel SQ4AFR/2, Maciej SP2GPU, Darek SP2MGR, Roman SQ2RH and boatswain installed our two of three wire antennas. Dipole for 80m as the Inverted-Vee at a height of approximately 35m and a second dipole for 40m band at a height of approximately 15m. Tomorrow, we plan to install a vertical dipole for 20m band. In the photos section a few photos from this action.


21-09-2009
Zakończenie szczegółowych rozmów z dyrekcją Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W dniu 21-09-2009 r. zostały zakończone szczegółowe ustalenia z dyrekcją Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku dotyczące naszej aktywności eterowej okolicznościowej z okazji setnych urodzin Daru Pomorza. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku objęło naszą akcję honorowym patronatem.

Completion of detailed discussions with the board of the Polish Maritime Museum in Gdansk.

On Monday, 21-09-2009, the detailed arrangements have been completed with the board of the Polish Maritime Museum in Gdansk concerning our commemorative activities to mark hundredths Birthday of the Dar Pomorza. The Polish Maritime Museum in Gdańsk took the honorary patronage of our activity.

[do góry | up]

Website designed and managed by Roman, SQ2RH ©2009