Gdynia Moje Miasto
Klub SP2ZIE
Akademi Morska w Gdyni
PZK

Wiadomości/ News

30-09-2009
Ostatecznie zakończenie przyjmowania zgłoszeń dyplomowych

Ostatecznie zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na dyplom w konkursie związanym z The Tall Ships' Races 2009 Gdynia on the Air. Już wkrótce rozpoczniemy rozsyłanie dyplomów. W imieniu wszystkich tych, którzy organizowali ten konkurs, dziękuję bardzo wszystkim za miłą i wspólną zabawę.

Z wyrazami szacunku i amatorskim 73,

Roman SQ2RH oraz cały ekipa TSR2009

Finally we finished accepting applications for a diploma in the competition associated with the Tall Ships' Races 2009 Gdynia on the Air. Soon, we start sending diplomas. On behalf of all organizers I would like to thank you very much for your shared fun.

14-08-2009
Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń dyplomowych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z licznymi zgłoszeniami o problemach z przesłaniem do nas zgłoszeń na dyplomy The Tall Ships’Race 2009 Gdynia on the AIR oraz z powodu okresu wakacyjnego, co czętsto było przez Was podkreślane, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń dyplomowych do dnia 30 września 2009 roku.

Z wyrazami szacunku i amatorskim 73,

TSR2009 Team

Dear colleagues, due to the reports about problems with submitting applications to us for Diplomas The Tall Ships'Race 2009 Gdynia on the Air, and because of the holiday period, which was often highlighted by you, we decided to extend the deadline to receive applications diploma till September, 30th 2009.

29-07-2009
The Tall Ships' Races 2009 Gdynia on the AIR - uwaga ostatnie dwa dni przyjmowania zgłoszeń dyplomowych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, z dniem 31 lipca 2009 roku kończymy przyjmowanie zgłoszeń dyplomowych dotyczących aktywności eterowej związanej z Zlotem Żaglowców w Gdyni "The Tall Ships' Races 2009 Gdynia", który odbył się w dniach 2-5 lipca br. Tym samym zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili, a mają w swoich logach zaliczone łączności z stacjami okolicznościowymi pracującymi z tej okazji.

Z wyrazami szacunku i amatorskim 73,

Roman SQ2RH

Dear colleagues, on 31 July 2009 we finished accepting diploma application concerning to "The Tall Ships' Races 2009 Gdynia on the AIR". Thus, there is a request to all of you who have not yet done it. Please hurry up.

20-07-2009
W końcu dotarł do nas ostatni log od stacji SN50ZAGLE, gdzie operatorem był Marka SQ5GLB. Marek pływał na swojej łodzi i nie był w stanie dostarczyć nam swojego logu wcześniej.
Finally we reached the last log from SN50ZAGLE station, where the operator was Marek SQ5GLB. Marek sailed on his boat and he has not been able to provide us with his log earler.

18-07-2009
Przypominamy, że zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej tylko do dnia 01.08.2009 roku, na adres mailowy sp2zie@gmail.com
Remember that, applications, exclusively in electronic form, should be mailed only until August 1st 2009 to: sp2zie@gmail.com

16-07-2009
Dodano linki do galerii zdjęć z TSR2009 autorstwa Romana SQ2RH oraz Adama Piechy.
Na stronie On-Line Log dodano kilka interesujących statystyk.
We add links for two Photo Galleries made by Roman SQ2RH and Adam Piech. In the page of On-Line Log we add a few interesting statisctics.

14-07-2009
Dzisiaj, podczas spotkania w OT09 PZK odbyło się pierwsze podsumowanie aktywności The Tall Ship's Races 2009 Gdynia on the AIR. W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy operatorzy TSR2009, po spotkaniu udaliśmy się na Skwer Kościuszki i przy burcie STS Daru Pomorza (obecnie muzeum) zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
Today, during a meeting in OT09 PZK held the first summary of activity The Tall Ship's Races 2009 Gdynia on the air. In the meeting was attended almost all operators of TSR2009, after the meeting we visited Kościuszko Square and in the front of STS Dar Pomorze (museum now) we made memorial pictures.

11-07-2009
Zgłoszenia na dyplom proszę przesyłać na adres e-mail sp2zie@gmail.com, otrzymane zgłoszenia nie będą potwierdzane.
Oficjalne wyniki będą prezentowane na stronie "Regulamin".
All applications for TSR2009 Diploma please send to en e-mail address sp2zie@gmail.com, we do not send any confirmation. The official results will be presented on the page of "Rules"

08-07-2009
Wczoraj około północy zakończyliśmy naszą aktywność eterową związaną z The Tall Ship's Races 2009 Gdynia oraz naszą zabawę eterową w zdobywanie masztów. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem o czym świadczy sumaryczna ilość przeprowadzonych łączności przez nasze stacje. Na chwilę obecną mamy zalogowanych 12 588 łączności. Więcej szczegółów na naszej stronie poświęconej logom on-line. Tam też za parę dni zostaną umieszczone szczegółowe statystyki z naszej aktywności.
Yesterday around midnight we finished our activity related to The Tall Ships' Races 2009 Gdynia. At the moment, we have logged 12 588 QSOs. More details on our webpage of On-Line Log. In couple of days we will presented detailed statistics of our activity.

07-07-2009
Dzisiaj już ostatni dzień naszej aktywnoiści, zapraszamy wszystkich na maraton od godziny 16:00 GTC, pasma 80, 40, 20m. To dobra okazją aby zaliczyć brakujące łączności, my ze swojej strony postarmy się pojawić na pasmach w komplecie.
Today is the last day of our activity, we start our marathon at 16:00 GTC on 80m, 40m, 20m bands. You are welcome.

06-07-2009
W naszych logach (wszystkich stacji biorących udział w zabawie) jest zalogowanych około 6000 QSOs, jest to wynik jak sądzę trochę zaniżony, gdyż wszystkie nie wszystkie stacje przesłały do nas swoje logi.

05-07-2009
Stacja główna organizatora SN2009TSR kończy już dzisiaj swoją aktywność o godzinie 19:00 GTC. Zapraszamy wszystkich do nawiązywania łączności w pasmach 80m i 20m.

04-07-2009
Dzisiaj w Gdyni na Darze Młodzierzy odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich operatorów TSR2009 oraz zaproszonych gości. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele UM Gdynia, GOCP, OP PZK oraz DK4VW Ulrich Mueller i DK2NH Heinz-Günter Böttcher. Podczas uroczystości wręczono pamiatkowe grawertony oraz podziekowania dla osób, które przyczyniły się do zorganizowania naszej aktywności eterowej.

02-07-2009
Dzisiaj od rana wyposażamy oraz instalujemy anteny dla głównej stacji organizatora SN2009TSR. Stacja będzię wyposażona w IC-7600, IC-7200 oraz IC-735 (jako radio zapasowe) na pasma KF, FT-857d na VHF, skrzynka antenowa ICOM AT-180, IC PS-126. Dwa notebooki firmy HP nx6110 do logowania łączności. Anteny typu GP R-7000, Windom oraz Dipol 2x19 na KF, GP X300 na UKF.

01-07-2009
Wystartowaliśmy, w dniu dzisiejszym wystartowały niektóre z stacji okolicznościowych z naszego konkursu.
Zawsze około 22:00 UTC będziemy aktualizować logi, pierwsze już dotarły.

01-07-2009
Od rana do Gdyni przybywają yachty i żaglowce, pogoda dopisuje jest bardzo parno, przybywa też zwiedzających turystów oraz gości, robi się tłoczno.

[do góry]

Website design and magagement by SQ2RH ©2009 SP2ZIE

Last update: 27/10/2017 (23:30)

You are unique visitor. Thank you and welcome again.